Śa vëdët kej ta-na “Pomaganjë sočijal”

Śa te vlike

 

Asistente to jë Maria Gallizia

So jo nalaža će sä klïče: 348/4700998

 

Śa te male

Asistente to jë Mrak Michele
Sä ga nalaža će sä klïče: 348/3614113